Ján Balaďa – interný zamestnanec SSV (člen vedenia, autor politických komentárov)

Ctibor Kováč – interný zamestnanec SSV (režisér, autor politických komentárov, hlásateľ)

Ivan Teren – interný zamestnanec SSV (režisér, redaktor spravodajstva, autor fejtónov, hlásateľ, autor literárnych relácií)

Andrej Sarvaš – externý zamestnanec SSV (autor fejtónov, autor literárnych relácií, režisér, hlásateľ, interpret literárno – hudobných pásiem)

Viki Tublová – interný zamestnanec ZAS (redaktorka pre zahraničie) a spolupracovníčka SSV (interpret literárno – hudobných pásiem)

Dalibor Kulíšek – interný zamestnanec SSV (redaktor, hlásateľ)

Ján Lukášik – interný zamestnanec SSV (redaktor, hlásateľ) a spolupracovník ZAS

Gita Kalocsayová – interný zamestnanec SSV (administratíva)

Leonard Hoťka – zamestnanec SSV (zriadenec)

Karol Tyroler Hradský – zamestnanec SSV (zriadenec)

Vasil Drenčko – zamestnanec SSV pridelený Veliteľstvom 1. ČSA na Slovenku

Rastislav Špaňhel – interný zamestnanec SSV (technik), spojka medzi táborom a Banskou Bystricou

Ján Mikuš – z Čs. armádneho Zboru zo ZSSR

Albert Predmerský – evanielický farár z povstaleckej armády

R. Fanfule – z Prahy

Anna Fanfulová – z Prahy

Dr. Ján Belanský – prvý štátny tajomník prezidenta Československej republiky Edwarda Beneša

Gustáv Zeman – mešťanosta Banskej Bystrice a poslanec Slovenskej rady za Demokratickú stranu

Andrej Bagar – člen Frontového divadla

Andrej Vandlík – člen Frontového divadla

Neznámy

Neznámy

Ján Putra – delmajster